Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Kauno apygardos teismas
lt
En

Mokesčiai ir baudos

Teismo sąskaita, į kurią galima pervesti mokestį už teisme daromas kopijas arba mokestį už pakartotinį teismo procesinio dokumento nuorašo išdavimą:

Gavėjo sąskaitos numeris: LT44 7300 0100 0223 1913

Gavėjo pavadinimas: Kauno apygardos teismas

Juridinio asmens kodas: 293372420

Mokėjimo paskirtis: „už kopijas“

Pastaba. Mokėjimo paskirtyje rekomenduojama nurodyti mokėjimo dokumento numerį ir datą.

Teismo sąskaita, į kurią galima pervesti avansą byloje už paskirtą ekspertizę, avansą už ekspertų dalyvavimą teismo posėdžiuose, sumą už laikinųjų apsaugos priemonių netaikymą (CPK 148 str. 2 d.), sumas kitoms su bylos nagrinėjimu susijusioms išlaidoms padengti, piniginius užstatus, sumokamus procesinių veiksmų atlikimui, įrodymų užtikrinimui ir kitais proceso įstatymuose nustatytais atvejais, sumas, mokėtinas kitais teisės aktuose numatytais atvejais:

Gavėjo sąskaitos numeris: LT26 7300 0100 0222 7969

Gavėjo pavadinimas: Kauno apygardos teismas

Juridinio asmens kodas: 293372420

Mokėjimo paskirtis: nurodoma pagal atliekamo mokėjimo pobūdį, pavyzdžiui, „už ekspertizę“, „už eksperto dalyvavimą teismo posėdyje“, „už vertimą“, „įmoka dėl laikinų apsaugos priemonių netaikymo“ ir kt.

Pastaba. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti bylos numerį.

Žyminis mokestis, valstybei priteistos bylinėjimosi išlaidos, išlaidos už antrinės teisinės pagalbos suteikimą, teismo skirtos baudos nagrinėjant bylą civilinio, baudžiamojo ar administracinio proceso tvarka mokami Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaita, į kurią galima pervesti žyminį mokestį ar valstybei priteistas bylinėjimosi išlaidas: 

Gavėjo sąskaitos numeriai:

LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ bankas, INDULT2X

LT74 4010 0510 0132 4763, AB DNB bankas, AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175, AB SEB bankas, CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025, UAB Medicinos bankas, MDBALT22

Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Juridinio asmens kodas: 188659752

Mokėjimo paskirtis: „žyminis mokestis“, „bylinėjimosi išlaidos“

Įmokos kodas: 5660

Įgyvendinant 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 260/2012 nuostatas, nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo pereita prie SEPA bendros mokėjimų eurais erdvės, kredito pervedimų ir tiesioginio debeto, esančių Europos ekonominės erdvės šalyse.

Atsižvelgiant į nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusius mokėjimų pavedimų pakeitimus, nebeliko galimybės atliekant mokėjimo pavedimą banke nurodyti visų su žyminio mokesčio mokėjimu susijusių domenų, numatytų Žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1240.

Laikinai į teismą besikreipiantiems asmenims rekomenduojama žyminio mokesčio pavedime nurodyti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM įmokos kodą (5660) ir papildomoje skiltyje (daugelyje bankų vadinama „Unikalus mokėjimo kodas“) įrašyti informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, už kokią bylą mokamas žyminis mokestis (tiek, kiek leidžiama nurodyti ženklų):

dviejų skaičių teismo kodą (Kauno apygardos teismo kodas 56);

kitos bylos šalies pavadinimą/vardą, pavardę (šie duomenys gali būti trumpinami tiek, kad būtų įmanoma identifikuoti asmenį);

jeigu žyminis mokestis mokamas už kitą asmenį (pavyzdžiui, advokatas moka už savo klientą), rekomenduojama asmens, už kurį atliekamas mokėjimas, duomenis (vardą, pavardę/pavadinimą, kodą) nurodyti mokėjimo pavedimo skiltyje (-yse) apie pradinį mokėtoją, o jei tokios galimybės nėra – mokėjimo pavedimo papildomoje skiltyje „Unikalus mokėjimo kodas“.

Taip pat rekomenduojama vengti žyminio mokesčio mokėjimų už kelis asmenis (bylas), o atlikus pavedimą, atsispausdinti mokėjimo pavedimo nurodymą ir jį pateikti teismui kartu su procesiniais dokumentais.

Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaita, į kurią galima pervesti valstybei priteistas išlaidas už antrinės teisinės pagalbos suteikimą:

Gavėjo sąskaitos numeriai:

LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ bankas, INDULT2X

LT74 4010 0510 0132 4763, AB DNB bankas, AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175, AB SEB bankas, CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025, UAB Medicinos bankas, MDBALT22

Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Juridinio asmens kodas: 188659752

Mokėjimo paskirtis: „už antrinę teisinę pagalbą“

Įmokos kodas: 5630

Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaita, į kurią galima pervesti teismo skirtas baudas nagrinėjant bylą civilinio proceso tvarka:

Gavėjo sąskaitos numeriai:

LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ bankas, INDULT2X

LT74 4010 0510 0132 4763, AB DNB bankas, AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175, AB SEB bankas, CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025, UAB Medicinos bankas, MDBALT22

Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Juridinio asmens kodas: 188659752

Mokėjimo paskirtis: „bauda už ...“

Įmokos kodas: 6800

Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaita, į kurią galima pervesti teismo skirtas baudas nagrinėjant bylą baudžiamojo proceso tvarka: 

Gavėjo sąskaitos numeriai:

LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ bankas, INDULT2X

LT74 4010 0510 0132 4763, AB DNB bankas, AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175, AB SEB bankas, CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025, UAB Medicinos bankas, MDBALT22

Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Juridinio asmens kodas: 188659752

Mokėjimo paskirtis: „bauda už ...“

Įmokos kodas: 6801

Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaita, į kurią galima pervesti baudas už administracinius teisės pažeidimus:

Gavėjo sąskaitos numeriai:

LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ bankas, INDULT2X

LT74 4010 0510 0132 4763, AB DNB bankas, AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175, AB SEB bankas, CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025, UAB Medicinos bankas, MDBALT22

Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Juridinio asmens kodas: 188659752

Mokėjimo paskirtis: „bauda už ...“

Įmokos kodas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM administruojamoms baudoms už administracinius teisės pažeidimus, paskirtoms nuo 2015 m. liepos 1 d.: 1001

Baudos už administracinius teisės pažeidimus mokamos atskiru mokėjimo nurodymu už kiekvieną pažeidimą.

Mokant baudas už administracinius teisės pažeidimus, paskirtas nuo 2015 m. liepos 1 d., mokėjimo nurodyme be kitų duomenų turi būti nurodytas pažeidimo identifikacinis kodas (ROIK), kuris nurodomas mokėjimo nurodymo laukelyje „Unikalus mokėjimo kodas“ (End to End identification). SEPA mokėjimo nurodymo formos struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke turi būti nurodomas įmokos kodas (1001), o laisvo teksto mokėjimo paskirties laukas nepildomas.

Bankų mokėjimų ruošinių pavyzdžius rasite: http://www.vmi.lt/cms/mokejimu-pavyzdziai-nuo-2016-m;

Išsamesnė informacija apie įmokų kodus: http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai;

Išsamesnė informacija apie priteistų sumų, paskirtų baudų, kurių gavėja yra Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, mokėjimą: http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita;

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose. Išsamesnė informacija: http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sąskaita, į kurią galima pervesti įmokas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą:

Gavėjo sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0026 9468

Gavėjo pavadinimas: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Juridinio asmens kodas: 188604955

Mokėjimo paskirtis: „įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą“