Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Kauno apygardos teismas
lt
En

Istorija

Iš Kauno apygardos teismo istorijos

 

Pirmą kartą Kauno apygardos teismas paminėtas 1883 m. lapkričio 26 d., kaip vienas iš Rusijos imperijos teismų, pradėjusių veikti Kauno gubernijos teritorijoje. Tuo metu Kauno apygardos teismas veikė kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėjantis civilines ir baudžiamąsias bylas, pavyzdžiui, nužudymų, kontrabandos, vagysčių, netikrų pinigų padirbinėjimo, nepaklusimo valdžiai.

 

Lietuviško Kauno apygardos teismo veiklos pradžia – tarpukario laikotarpis. Lietuvos teismų įsteigimo diena laikoma 1918 m. gruodžio 15-oji, tačiau Kauno apygardos teismas buvo pirmasis apygardos teismas, 1918 m. gruodį jau vykdęs veiklą, kuri nenutrūko iki pat 1940 m.

 

1919 m. sausį Kauno apygardos teismas įsikūrė Nikolajaus prospekto (dabar – Laisvės alėja) pabaigoje esančiame trijų aukštų pastate, kuriame šiuo metu veikia Kauno miesto apylinkės teismas. Teismo sudėtis iš pradžių buvo nedidelė – pirmininkas prof. V. Mačys, du teismo nariai – K. Preisas ir K. Oleka, ir 7 raštinės darbuotojai. 1920 m. paskiriami dar 7 teismo nariai, o teismo raštinė padalinama į baudžiamųjų ir civilinių bylų skyriaus raštines, kuriose jau dirba po sekretorių, po 2 sekretoriaus padėjėjus bei po 5 raštininkus.

 

Apygardos teismui pirmąja instancija buvo teismingos civilinės bylos, kuriose ieškinio suma viršijo 1 452 Eur, bei baudžiamosios bylos, kuriose už padarytus nusikaltimus galėjo būti paskirtos tokios bausmės: sunkiųjų darbų kalėjimas, piniginė bauda, didesnė kaip 726 Eur, arba pareikštas civilinis ieškinys, viršijantis 1 452 Eur. Apeliacine instancija apygardos teismas sprendė taikos teismuose išnagrinėtas ir apskųstas bylas bei veikė ir kaip administracinis teismas, kuriam buvo suteikta teisė spręsti klausimus dėl asmens neįtraukimo į rinkėjų sąrašus, dėl baudų nemokėjimo ir kt. Apygardos teismo sprendimą buvo galima kasacine tvarka skųsti Lietuvos Vyriausiajam tribunolui.

 

1933 m. priėmus Teismų santvarkos įstatymą, visiškai nusistovėjo apygardos teismų sudėtis ir funkcijos. Apygardos teismą sudarė pirmininkas, Civilinių ir Baudžiamųjų bylų skyrių pirmininkai bei teisėjai.

 

1918–1940 m. Kauno apygardos teismo pirmininko pareigas ėjo šie žymūs ano meto teisininkai:

• prof. Vladas Mačys (1918–1922);

• Simanas Petrauskas (1922–1926);

• Juozas Grigaitis (1926–1933);

• Andrius Dubinskas (1934–1938);

• Karolis Žalkauskas (1939–1940).

 

Lietuvai lemtingi 1940 m., kuomet įvykdyta sovietinė krašto okupacija ir aneksija, neaplenkė ir teismų sistemos: 1918 – 1940 m. veikę teismai buvo likviduoti.

 

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę ir 1994 m. priėmus LR teismų įstatymą bei ėmus realiai įgyvendinti teismų sistemos reformos metmenis, 1995 m. sausio 1 d. atnaujinta apygardos teismų, taip pat ir Kauno apygardos teismo, veikla.

 

Šiandien Kauno apygardos teismas – vienas iš penkių Respublikoje veikiančių apygardų teismų, kurį sudaro Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyriai. Teismui vadovauja Nerijus Meilutis. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas eina Evaldas Gražys, Civilinių bylų skyriaus – Mindaugas Šimonis.

 

Apygardos teismo pirmininkas įstatymų nustatyta tvarka vykdo jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų ir teisėjų administracinės veiklos priežiūrą.

 

Apygardos teismas yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas, įstatymo priskirtas jo kompetencijai, bei apeliacinė instancija apylinkių teismų nuosprendžiams, sprendimams ir nutartims.

1. Apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismo kompetencijai, yra priskirtos šios civilinės bylos:

a) kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo;

b) dėl autorinių neturtinių teisinių santykių;

c) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių;

d) dėl bankroto ir restruktūrizavimo;

e) kurių viena šalis yra užsienio valstybė;

f) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo;

g) pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo;

h) dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo;

i) kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai (LR CPK 27 str.);

2. Apygardos teismas yra pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, kuriose asmenys kaltinami padarę sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, išskyrus LR BPK nurodytas bylas, taip pat bylos, kuriose kaltinamieji nusikalstamos veikos padarymo metu buvo Respublikos Prezidentu, Seimo ar Vyriausybės nariais, Konstitucinio Teismo teisėjais, teisėjais ar prokurorais;

3. Apygardos teismas yra apeliacinė instancija byloms dėl apylinkių teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių, nutarimų ir įsakymų;

4. Apygardos teismas atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

Naujienų prenumerata

Kontaktai žiniasklaidai

Laikinai atliekanti pirmininko padėjėjo (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) funkcijas      

Skirmantė Zelenkienė

Tel. (8 37) 781 793

Mob. +370 670 80921

El. p. skirmante.zelenkiene@kat.lt