Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Kauno apygardos teismas
lt
En

Naujienos

KAUNO APYGARDOS TEISME VYKO EUROPOS TEISMŲ TARYBŲ TINKLO (ENCJ) VYKDOMOSIOS VALDYBOS POSĖDIS

KAUNO APYGARDOS TEISME VYKO EUROPOS TEISMŲ TARYBŲ TINKLO (ENCJ) VYKDOMOSIOS VALDYBOS POSĖDIS
2019-07-02

Liepos 1 d. Kauno apygardos teisme vyko Europos teismų tarybų tinklo (ENCJ) Vykdomosios valdybos susitikimas.

 

Europos teismų tarybų tinklas vienija ir atstovauja valstybių narių teismines institucijas, kurios yra nepriklausomos nuo vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios. Šiuo metu tinklo narėmis yra dvidešimt keturios ES valstybėse veikiančios Teisėjų tarybos. Be to Stebėtojų teisėmis tinkle veikia dar keturiolika kitų Europos valstybių teisinių institucijų, tam tarpe ir pats Europos Teisingumo Teismas. Europos teismų tarybų tinklas siekia ne tik apsaugoti teisinės valstybės principą bei remia teismų ir teisėjų nepriklausomumą, tačiau tuo pačiu, kaip neatsiejamą pareigą, nurodo nacionalinėms teisėjų taryboms užtikrinti tiek ir teismų atskaitomybę, tiek ir veiklos kokybę.

 

ENCJ Vykdomoji valdyba yra valdymo organas, atsakingas už tinklo veiklos programos įgyvendinimą, tinkamą biuro veikimo užtikrinimą bei politikos formavimą. Vykdomąją valdybą sudaro pirmininkas ir septynių valstybių narių Teisėjų tarybos, kurias slapto balsavimo būdu, visuotiniame susirinkime renka jo nariai. Nariai yra renkami dvejų metų terminui. Šiuo metu Vykdomąją valdybą sudaro Airijos, Belgijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vengrijos Teisėjų tarybos. Tinklo prezidentas yra Nyderlandų teisėjų tarybos atstovas. Lietuvos Teisėjų tarybos išrinkimas Vykdomosios valdybos nariu rodo didelį visos Europos teismų atstovų pasitikėjimą tiek pačia Taryba, tiek jos nariais. Lietuvos Teisėjų tarybai tinkle nuo 2018 m. birželio 1 d. atstovauja Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis.

 

Kauno apygardos teisme Vykusio vykdomosios valdybos susitikimo metu buvo aptarta situacija ES narėse, kuriose galimai galėtų būti pažeistas teisinės valstybės principas siekiant apriboti teisėjų nepriklausomumą ar neleistinai kištis į teismų darbą kitoms valdžios šakoms. Tartasi dėl galimų priemonių ginant šių valstybių teismų ir teisėjų nepriklausomumą. Numatytas bendravimo su naujai darbą pradėsiančiomis veikti ES institucijomis, o ypač su Europos Komisija, mechanizmas ir formatas. Taip pat susitikime daug dėmesio skirta ir Europos teismų tarybų tinklo veiklos poveikio vertinimo mechanizmui. Džiugu, kad atlikus poveikio vertinimą nustatyta, kad Lietuvos Teisėjų taryba įvardinta kaip viena iš trijų iniciatyviausių narių.

 

Valdybos nariai taip pat ne tik aptarė iššūkius, su kuriais susiduria ENCJ narės, bet ir suplanavo veiklas ateinantiems metams. Viena iš Europos teismų tinklo veiklų yra ir projektų įgyvendinimas. Pačiam svarbiausiam ENCJ vykdomam projektui – „Teismų nepriklausomumas, atskaitomybė ir kokybė“ antrus metus iš eilės paskirta vadovauti Lietuvos Teisėjų taryba, padedant Airijos, Danijos ir Nyderlandų teisėjų taryboms.

 

Informaciją pateikė:

Joana Daubaraitė

Kauno apygardos teismo pirmininko padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)

Tel. (8 37) 787 193, mob. 8 670 80921

El. p. joana.daubaraite@kat.lt

https://kat.teismas.lt/

 

Naujienų prenumerata

Kontaktai žiniasklaidai

Laikinai einanti teismo pirmininko padėjėjos (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) pareigas

Milda Bučnytė

Tel. (8 37) 787 193

Mob. +370 670 80921

El. p. milda.bucnyte@kat.lt